סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1403

9
8
3
12
21
9
5
9
51
36
1
5
58
46
1
7
5
36
52
6
9
4