סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1408

73
18
54
9
1
4
5
8
5
95
436
17
1
2
3
9
6
7
19
72
86