סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1416

7
1
591
46
4
8
95
8
4
7
29
3
3
6
31
5
4
84
753
2
8