סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1417

8
2
43
6
18
7
4
12
51
2
495
7
54
19
4
2
23
9
23
6
5