סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1419

5
86
9
7
9
1
84
42
7
51
34
86
3
91
62
6
8
5
4
16
3