סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1424

97
26
5
3
74
7
65
8
9
7
6
5
3
3
1
5
15
3
68
7
9
91
56