סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1432

278
3
1
3
1
4
4
8
39
92
7
1
73
61
2
8
4
7
9
5
1
762