סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1435

483
4
5
91
46
5
6
218
6
8
3
389
2
4
91
87
2
9
958