סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1437

1
3
87
79
6
62
1
9
68
5
87
3
39
4
2
72
1
78
98
5
4