סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1438

14
96
96
81
47
39
1
27
68
6
92
48
76
95
59
46