סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1439

91
5
7
9
28
58
62
9
3
7
86
5
2
6
29
37
94
1
2
7
91