סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1442

42
81
73
7
2
49
5
8
2
34
1
78
7
6
9
26
3
4
84
97
13