סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1445

1
9
2
9
68
9
65
1
5
6
943
275
7
4
2
34
6
64
5
1
9
3