סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1446

1
9
8
2
6
2
893
3
2
6
98
435
27
7
9
5
146
7
9
7
6
1
2