סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1447

6
5
19
24
1
5
9
2
4
7
13
2
6
83
9
7
7
5
2
3
76
31
2
5