סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1449

9
573
1
8
4
7
6
2
36
18
245
73
91
9
8
1
4
5
6
352
4