סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1451

3
7
2
6
85
1
29
36
5
97
7
3
84
1
51
49
2
94
2
5
8
7