סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1452

19
4
3
3
2
89
8
5
23
5
5
689
4
8
76
8
4
54
7
9
6
3
47