סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1453

58
79
4
96
387
4
3
4
89
9
81
6
7
1
546
23
7
42
89