סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1459

7
9
4
1
5
65
98
31
5
9
48
53
2
9
41
84
95
1
6
8
4
7