סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1461

2
596
75
4
2
89
3
82
45
81
75
3
95
1
4
38
592
7