סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1464

265
91
53
6
7
2
1
87
79
64
16
2
8
6
5
86
69
538