סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1466

96
7
7
69
32
38
6
3
4
84
2
19
5
7
9
68
65
27
9
1
53