סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1470

4
9
753
4
1
6
51
4
3
8
5
7
6
8
5
2
8
26
1
7
4
238
9
4