סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1472

5
2
18
26
37
4
84
29
3
7
4
6
1
85
94
9
43
52
19
8
2