סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1482

8
5
2
9
43
376
1
36
8
1
54
3
4
92
4
379
83
5
2
6
5