סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1486

2
89
7
3
41
3
5
27
98
3
9
5
6
53
87
9
1
43
1
8
79
2