סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1487

8
4
9
39
8
14
16
7
38
59
28
57
1
26
47
6
91
9
4
5