סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1494

4
1
8
9
64
23
9
653
9
73
14
8
714
9
86
68
3
9
3
4