סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1495

4
17
5
2
3
39
8
4
9
3
86
43
12
3
6
9
6
25
8
3
7
57
9