סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1496

47
8
62
48
81
9
3
2
85
426
17
2
9
8
49
27
94
3
15