סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1502

29
84
41
6
8
21
6
3
9
8
5
3
6
3
7
9
53
6
7
41
78
32