סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1504

3
9
27
1
93
9
32
64
814
341
35
14
7
27
6
51
5
8