סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1506

94
8
7
2
1
5
4
61
1
85
4
5
8
2
16
7
69
7
3
6
9
8
5
14