סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1508

3
9
6
13
69
38
5
5
62
92
6
87
31
5
2
51
39
35
8
6
1