סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1509

12
5
95
7
1
3
78
47
93
1
3
41
89
78
2
9
5
87
2
73