סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1511

1
7
43
5
6
65
2
1
91
63
2
9
94
87
2
3
19
9
6
38
8
4