סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1514

7
2
4
6
4
5
428
36
8
6
8
23
9
2
1
12
836
7
5
1
8
6
5