סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1519

59
31
4
38
5
67
7
2
1
21
59
6
1
8
68
9
78
4
32
69