סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1527

2
95
8
7
8
35
65
5
32
4
3
9
5
4
18
7
47
45
2
8
6
79
2