סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1532

8
3
26
3
7
19
7
9
3
5
79
3
4
62
1
3
8
1
87
1
6
14
7
8