סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1533

41
9
5
7
18
9
5
1
96
74
28
13
98
5
4
9
63
5
1
3
17