סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1535

74
6
83
5
72
48
5
1
43
4
5
1
62
4
1
86
28
9
34
9
85