סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1540

84
2
5
5
6
1
34
56
9
8
17
42
8
3
57
13
2
6
8
2
4
67