סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1543

6
34
5
12
7
4
89
7
29
6
6
9
8
36
2
17
5
2
34
8
92
1