סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1546

51
73
7
8
8
49
6
9
8
3
36
1
98
8
6
5
3
26
8
5
4
84
95