סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1548

3
4
9
74
8
239
89
13
2
245
5
86
37
718
5
87
9
5
8