סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1553

95
1
5
7
3
8
64
97
3
5
6
8
2
7
1
3
9
58
71
9
1
4
3
6
28