סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1557

3
4
9
35
18
6
21
49
69
53
47
18
52
8
35
36
2
7
9