סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1559

38
596
6
12
4
69
5
57
349
61
8
93
8
17
9
592
18